Gwobr Yr Ymddiriedolaeth Ddinesig

Ym mis Ebrill 2010 enillodd Prosiect yr Stiwdios Creadigol un o wobrau’r Ymddiriedolaeth Ddinesig am adeiladau sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol tuag at ansawdd yr amgylchedd.

Yr Stiwdios Creadigol oedd un datblygiad allan o 18 yn unig yn y DU ac Iwerddon i dderbyn gwobr gan yr Ymddiriedolaeth Ddinesig yn 2011 a’r unig brosiect i gael ei ddewis yng Nghymru.

Gwobr yr RIBA 

Mae’r Stiwdios Creadigol hefyd yn enillodd Gwobr RIBA ar gyfer adeiladau sy’n cyrraedd safonau pensaerniol uchel ac sy’n gwneud cyfraniad sylweddol tuag at yr amgylchedd lleol.

(Llun: Thomas Heatherwick gan Keith Morris)

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled