Gwobrau

 • Gwobr Sefydliad Brenhinol y Penseiri Prydeinig 2010 ( Unedau Creadigol)
 • Gwobr Sefydliad Brenhinol y Penseiri Prydeinig 2001 (un o ddwy’n unig yng Nghymru)
 • Gwobr yr Ymddiriedolaeth Ddinesig 2010 ( Unedau Creadigol)
 • Canmoliaeth gan yr Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2010 (Unedau Creadigol)
 • Canmoliaeth gan yr Gwobr Dewi Prys – La Scala 2003
 • Canmoliaeth gan yr Ymddiriedolaeth Ddinesig am safon yr ailddatblygu
 • Gwobr Curiad Calon Cymru i'r caffe.
 • Enillwyr Sialens Timau Rheoli Cymru ym mlwyddyn gyntaf y gystadleuaeth
 • Enillwyr Rhanbarthol Sialens Timau Rheoli Cymru
 • Ar y rhestr fer ar gefer gwobr ‘Atyniad Twristiaeth y Flwyddyn’ gan Fwrdd Croseo Cymru
 • Ar y rhestr fer ar gyfer dwy wobr am ddwyiethrwydd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg 2001
 • Ar y rhestr fer yng nghystadleuaeth Gwobrau Dylunio Dwyieithrwydd 2002 gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg (am yr ail flwyddyn o'r bron)