Mae gan Ganolfan y Celfyddydau, fel rhan o Brifysgol Aberystwyth, dystysgrif statws Masnach Deg a gyflwynir gan y Sefydliad Masnach Deg.

Mae Caffi’r Ganolfan wedi ennill gwobrau Curiad Calon Cymru.

Enillodd ein Bar:

  • achrediad ‘Aur’ am y Bar Gorau yn 2014
  • y gorau yng nghategori  ‘Lleoliad hamdden gorau 2014'
  • gwobr  "Cymeradwywyd yn uchel" yn seremoni gwobrau AberFirst am y ganolfan orau ar gyfer cerddoriaeth fyw yn 2014
  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled