Artist gosodwaith mewn cerflunwaith meddal o Awstralia yw Michelle Hall, sydd wedi creu gweithiau ar safleoedd penodol yn rhyngwladol. Mae ei gwaith yn aml yn ffocysu ar annhegwch cymdeithasol a sut mae hynny’n gallu effeithio ar brofiadau personol. Yn gweithio’n bennaf gyda thecstiliau, golau, papur a chyfryngau cymysg, mae Michelle yn fwriadol yn defnyddio ‘crefftau a chyfryngau traddodiadol menywod’.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled