Gwobr Ian McKellen Award

Pan ddaeth Syr Ian McKellen i berfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau ym mis Chwefror 2019, rhoddwyd yr holl arian a godwyd wrth werthu tocynnau, a'r cyfraniadau a dderbyniwyd yn ystod ei ymweliad, i un ochr, i'w defnyddio i gefnogi gwaith y Ganolfan gyda phobl ifanc.

Er anrhydedd i ddyn mor ysbrydoledig, 'rydym wedi sefydlu Gwobr Ian McKellen Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Bydd y wobr arbennig hon yn agored i berson ifanc rhwng 16 - 25 oed sydd am barhau ei hyfforddiant gyrfäol yn y celfyddydau creadigol - yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, theatr, dawns a'r celfyddydau gweledol. Rhoddir un wobr o £500 bob blwyddyn i unigolyn sy'n dangos addewid artistig ac angerdd tuag at ei ffurf gelf, ac sydd â lle i astudio yn ystod y flwyddyn academaidd ganlynol.

Caeodd cyfnod ceisio 2020 yn ddiweddar - cadwch lygaid allan am newyddion am yr enillwyr!

Gyrrwch unrhyw ymholiadau at artsadmin@aber.ac.uk.