Pan ddaeth Syr Ian McKellen i berfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau ym mis Chwefror 2019, rhoddwyd yr holl arian a godwyd wrth werthu tocynnau, a'r cyfraniadau a dderbyniwyd yn ystod ei ymweliad, i un ochr, i'w defnyddio i gefnogi gwaith y Ganolfan gyda phobl ifanc.

Er anrhydedd i ddyn mor ysbrydoledig, 'rydym wedi sefydlu Gwobr Ian McKellen Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Bydd y wobr arbennig hon yn agored i berson ifanc rhwng 16 - 25 oed sydd am barhau ei hyfforddiant gyrfäol yn y celfyddydau creadigol - yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, theatr, dawns a'r celfyddydau gweledol. Rhoddir un wobr o £500 bob blwyddyn i unigolyn sy'n dangos addewid artistig ac angerdd tuag at ei ffurf gelf, ac sydd â lle i astudio yn ystod y flwyddyn academaidd ganlynol.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer gwobr 2020 'nawr!

I wneud cais, gofynnir i chwi lenwi ffurflen gais a'i dychwelyd at Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth erbyn 7fed Awst 2020. Disgwylir i ymgeiswyr fynychu cyfweliad byr i drafod eu cais yn ystod mis Awst 2020. Gyrrwch unrhyw ymholiadau at artsadmin@aber.ac.uk.

Lawrlwytho: 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled