Gyda'r newyddion fel y mae y dyddiau hyn, dim yn aml mae rhywun yn cael cynnig rhywbeth am ddim - ond dyna beth sy'n digwydd pan 'rydych yn ymuno â'n tîm o wirfoddolwyr Blaen Tŷ!

Mae Canolfan y Celfyddydau yn lle prysur gyda channoedd o sioeau a ffilmiau bob blwyddyn. Ar gyfer pob sioe a ffilm, mae tîm o wirfoddolwyr ffyddlon yn 'gweithio ar y drysau' yn croesawu cwsmeriaid, yn cymryd tocynnau ac yn eu dangos i'w seddi. Ac fel arwydd o ddiolch am eu help, mae'r gwirfoddolwyr yn cael tocyn yn rhad ac am ddim i weld y sioe!  Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf bu'r sioeau hynny yn cynnwys Jools Holland, Cerddorfa Genedlaethol Cymru'r BBC, digrifwyr poblogaidd, theatr fyw a'r ffilmiau diweddaraf. Mae'n ffordd wych i weld gymaint o berfformiadau a ffilmiau ag y gallwch heb effeithio ar eich cyfrif banc! Ac 'rydych yn dod yn rhan o dîm cyfeillgar o bobl sydd wrth eu bodd ym myd y celfyddydau.

Felly os 'rydych yn hoff o theatr a cherddoriaeth fyw ac mae gennych awydd ymuno â thîm gwirfoddolwyr y Ganolfan, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych. Am ragor o fanylion cysylltwch ag Auriel Martin ar 01970 622882 neu e-bostiwch hi ar aum@aber.ac.uk

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled