Gwirfoddoli | Volunteering

Mae Canolfan y Celfyddydau yn lle prysur gyda channoedd o sioeau a ffilmiau bob blwyddyn. Ar gyfer pob sioe a ffilm, mae tîm o wirfoddolwyr blaen tŷ ffyddlon yn 'gweithio ar y drysau' yn croesawu cwsmeriaid, yn cymryd tocynnau ac yn eu dangos i'w seddi (yn ogystal â rhai cyfrifoldebau eraill!). Ac fel arwydd o ddiolch am eu help, mae'r gwirfoddolwyr yn cael tocyn yn rhad ac am ddim i weld y sioe!  Mae hynny'n cynnwys yr holl mathau wahanol o berfformiadau byw dangosiadau sinema sydd ar gael gyda ni. Mae'n ffordd wych i weld gymaint o berfformiadau a ffilmiau ag y gallwch heb effeithio ar eich cyfrif banc! Ac 'rydych yn dod yn rhan o dîm cyfeillgar o bobl sydd wrth eu bodd ym myd y celfyddydau.

Felly os 'rydych yn hoff o gynhyrchiadau byw gwych a sinema ysblenydd ac mae gennych awydd ymuno â thîm gwirfoddolwyr y Ganolfan, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych. Am ragor o fanylion cysylltwch ag Auriel Martin ar 01970 622882 neu e-bostiwch hi ar aum@aber.ac.uk