Ffair Grefftau ac Anrhegion y Gaeaf - mae angen Cynhyrchwyr!

21 Hydref- 23 Rhagfyr 2016

Mae Ffair Grefftau ac Anrhegion y Gaeaf Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn agor am saith niwrnod yr wythnos am dros wyth wythnos yn ystod y cyfnod siopa prysur cyn y Nadolig.  Mae’n cynnig cyfle gwych i werthu nwyddau gan y disgwylir y bydd dros 110,000 o ymwelwyr yn mynychu’r Ganolfan yn ystod y cyfnod hwn. Mae’r Ffair yn cynnwys gemwaith, serameg, gwaith coed, ffotograffiaeth, printiau, gwaith metel, llechen, tecstiliau a bwydydd, gydag amrediad cytbwys o eitemau er mwyn macsimeiddio’ch gwerthiannau. Mae’r Ganolfan yn gwerthu eich gwaith ar eich rhan, felly y cyfan sydd angen i chi wneud yw gosod eich stondin i fyny ac ailstocio yn ôl yr angen.

‘Rydym yn edrych am gynhyrchwyr sy’n gweithio yng Nghymru i fod yn rhan o’r Ffair. Felly os oes gennych gynnyrch gwych ac yr hoffech ehangu eich marchnad cysylltwch â ni!

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Awst 2016 a cheir rhagor o fanylion trwy gysylltu ag Andy Pye 01970 622895 / aberartshop@aber.ac.uk

Lawrlwytho: 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Dylunwyd gan View Creative a chrefftwyd gan Tincan