Ffair Grefftau ac Anrhegion y Gaeaf - mae angen Cynhyrchwyr!

15 Tachwedd - 23 Rhagfyr 2019

Mae Ffair Grefftau ac Anrhegion y Gaeaf ar agor saith dydd yr wythnos am dros bum wythnos yn y cyfnod siopa prysur cyn y Nadolig. Mae’n cynnig cyfle gwych i werthu’ch cynnyrch gyda thros 70,000 o ymwelwyr yn debygol o alw heibio. Mae’r Ffair yn cynnwys gemwaith, serameg, gwaith coed, ffotograffiaeth, printiau, gwaith metel, llechen, tecstiliau a bwydydd, a cheir cydbwysedd o wahanol eitemau er mwyn macsimeiddio’ch gwerthiannau. Mae’r Ganolfan yn gwerthu’ch gwaith ar eich rhan, felly ‘does ond angen i chi fod yn bresennol i osod i fyny ac i ail stocio.

‘Rydym yn edrych am gynhyrchwyr sy’n gweithio yng Nghymru i gymryd rhan. Felly os oes gennych eitem wych yr ydych yn awyddus i’w gwerthu, cysylltwch â ni!  

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Medi 2019 a cheir rhagor o fanylion yma neu drwy gysylltu ag Andy Pye 01970 622895 / aberartshop@aber.ac.uk

Lawrlwytho: 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled