Gweithgareddau a Chynadleddau

Gall Canolfan y Celfyddydau ddarparu ar gyfer gweithgareddau a chynadleddau hyd at 900 o bobl. Mae'r sinema yn ddelfrydol ar gyfer cynhadledd hyd at 100, mae'r theatr yn cymryd hyd at 300 ac mae'r Neuadd Fawr yn cymryd 900. Gellir trefnu ystafelloedd ychwanegol yn ogystal ag offer ac arlwyo.

Am ragor o fanylion cysylltwch a  Louise Amery ar 01970 622889  neu anfonwch e-bost at lla@aber.ac.uk