Hoffech chi wneud rhywbeth creadigol dros y cyfnod presennol o aros gartref? Cymerwch rhan gartref yn ein cyfres o weithdai creadigol i bob oedran a lefel.

Mae'r gweithdai fer yn cymryd ysbrydoliaeth o'n rhaglen arddangosfeydd a fe'i cynhyrchwyd gan ein tim o artistiaid sy'n gweithio yn ein orielau. Mwynhewch nhw, a rhannwch eich gwaith gyda ni!

Ewch i sianel YouTube Canolfan y Celfyddydau i weld y gweithdai neu defnyddiwch y ddewislen i'r dde.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled