Grwpiau

Dyma ychydig o wybodaeth am sut i drefnu ymweliad gan grŵp i weld y sioe, gan sicrhau bod eich ffrindiau yn mwynhau gwledd arbennig iawn yn y theatr.  

Cynigir gostyngiad sylweddol i grwpiau o 8 neu fwy fel a ganlyn - ac mae’n hwyl i fynychu’r sioe gyda ffrindiau hefyd!  

I archebu eich tocynnau y cyfan sydd angen i chwi ei wneud yw ffonio’r swyddfa docynnau ar 01970 62 32 32 neu ebost artstaff@aber.ac.uk lle bydd ein staff yn gallu eich helpu i ddewis eich seddi ac ateb unrhyw gwestiynau.  Neu gallwch lenwi’r ffurflen amgaeedig gyda’ch anghenion a’i dychwelyd atom yma yn y Ganolfan.

Gallwn hefyd gadw lle ar gyfer eich grŵp yn ein caffi poblogaidd cyn neu ar ôl sioeau’r prynhawn, neu cyn y sioe min nos.  Ac os ‘rydych yn dod mewn grŵp mawr ac yn hoffi’r syniad o aros ymlaen ar ôl y sioe ar gyfer parti gadewch i ni wybod a gwnawn ein gorau i drefnu rhywbeth arbennig ar eich cyfer yn y bar.  ‘Rydym yn awyddus i chwi gael amser da felly os oes rywbeth y gallwn wneud i’ch helpu, gadewch i ni wybod.