Grŵp Ymgynghorol

Grŵp Ymgynghorol Canolfan y Celfyddydau Prifysgol Aberystwyth
 
Mae Grŵp Ymgynghorol Canolfan y Celfyddydau yn cwrdd tair gwaith y flwyddyn i gynghori'r lleoliad ar ei gyfraniad i fywyd diwylliannol Cymru, Ceredigion, Aberystwyth a’r Brifysgol. Mae’r grŵp yn cefnogi’r Ganolfan drwy gynnig mewnbwn i strategaeth y dyfodol ac yn gweithredu fel adfocad ar gyfer y Ganolfan ym mywyd cyhoeddus Cymru.
 
Mae aelodaeth y grŵp yn cael ei recriwtio drwy broses o wahodd diddordeb gan unigolion ar draws amrywiaeth disgyblaethau ac arferion y celfyddydau, o ardal y Canolbarth, yn genedlaethol a thu hwnt. Yn benodol, mae’r Ganolfan y awyddus i ddangos ei hymrwymiad i gynrychioli ei holl ansoddion yn nhermau rhywedd, pobol gydag anabledd ac amrywiaeth oedran, yn ogystal â chynrychiolaeth o gymunedau DALE a LHDT, er mwyn denu Grŵp mor amrywiol â phosibl.
 
Mae aelodau presennol y Grŵp Ymgynghorol o fis Tachwedd 2018 ymlaen yn cynnwys:
 
Chris Harris:  Awdur a Dramodydd
Carol Nixon: Cadeirydd Ffrindiau Canolfan y Celfyddydau 
David Evans: Pennaeth Cynhyrchu National Theatre Wales ac aelod gweithgar ABTT Cymru 
Berwyn Rowlands:  Sefydlwr a Chyfarwyddwr Ŵyl Gwobr Iris
Rachel Stelmach:  Swyddog Ardal Gorllewin Cymru ar gyfer Disability Arts Cymru
Heike Roms: Athro Theatr a Pherfformio ym Mhrifysgol Exeter a chyfarwyddwr prosiect What's Welsh for Performance? 
Bryn Jones:  Cyfarwyddwr Hwb Penparcau gyda phrofiad helaeth o ddatblygiad cymunedol yn Aberystwyth a Phenparcau. 
Cynghorydd Ellen ap Gwynn: Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion
Eric Ngalle Charles: Bardd, awdur, dramodydd a ffoadur o Gameroon sydd bellach yn byw yn Nhrelái, Caerdydd
Rhiannon White: Cyd-gyfarwyddwr Celfyddydol Common Wealth 
Elan Clos Stephens CBE: Addysgwraig Cymreig a chynrychiolwraig Cymru ar Ymddiriedolaeth y BBC 
 
Yn ychwanegol, mae cynrychiolaeth ar y grŵp o Gyngor Celfyddydau Cymru a Phrifysgol Aberystwyth