Gerald Soworka (June-August 2014)

Mae Gerald Soworka yn defnyddio arlunio fel rheidrwydd seicolegol ac athronyddol i weld y byd fel y mae o ddifrif.  Mae ei ymarfer yn ymwneud yn benodol â realiti corfforol, nid beth y y dylai’r byd fod, neu beth y gall fod. Er mwyn archwilio buddion dyfnion dysgu i arlunio, ei brosiect tymor hir yw i greu map graddfa un i un o’r Ddaear.