Gallery Education for Schools

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnal rhaglen  eang o weithgareddau ar gyfer ysgolion yn cynnwys:

-  trafodaeth a sesiynau ymarferol yn yr Oriel ar gyfer pob cyfnod Allweddol.

- Dyddiau Celf,  lle gall ysgolion ddod â hyd at 100 o blant i’r Ganolfan i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a sesiynau byrrach a drefnir yn arbennig ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1& 2.  

‘Rydym hefyd yn darparu pecyn i athrawon y gellir ei lawrlwytho (dilynwch y ddolen isod) ar sut i ddefnyddio’r Oriel a sut i fantesio i’r eithaf ar ymweliad ysgol ag arddangosfa.  Os oes ystafelloedd ar gael, mae croeso i ysgolion eu defnyddio i wneud gwaith yn  dilyn yr ymweliad. (Noder: rhaid i ysgolion ddarparu eu deunyddiau eu hunain)

Am ragor o fanylion cysylltwch a Rachael Taylor ar 01970 622163 / rmt@aber.ac.uk