Ffurflen Adborth

'Rydym bob amser yn hapus i dderbyn adborth gan ymwelwyr ynglyn â'u profiad yn y Ganolfan. Felly os rydych wedi bod yn gweld sioe, ffilm neu arddangosfa, neu gyfarfod â ffrind am baned, byddem yn gwerthfawrogi eich sylwadau fel y gallwn wella'n gwasanaeth.