Fern Thomas, Adele Vye and Owen Griffiths (Medi-Tachwedd 2009)

Grŵp cydweithredol â 3 aelod a sefydlwyd yn 2005 ac sy’n dod o Abertawe yw FAO.  Ffurfiwyd y grŵp ar ôl i’r aelodau, Fern Thomas, Adele Vye ac Owen Griffiths, raddio o Brifysgol Brookes Rhydychen yn 2005  Maent i gyd yn enillwyr Gwobr Artist y Flwyddyn Cymru 2009.

Er bod eu gwaith unigol yn wahanol, mae eu strategaeth o ran gweithio a’u rhesymeg greadigol yn golygu eu bod wedi llwyddo trwy drawsbeilliad i greu ffurf ar eu hymarfer sy’n cael ei ddal at ei gilydd gan ystyriaethau cymdeithasol ac amgylcheddol creiddiol sy’n cael rhannu ganddynt i gyd. Mae’r garfan gydweithredol hon yn canolbwyntio ar gelf ryngweithiol a chyfranogol. Yn aml, ceir pwyslais ar faterion amgylcheddol.

Gall y gwaith fod ar ffurf gweithredoedd rhyngweithiol a digwyddiadau byw drwodd i arlunio, trafodaeth a gweithredoedd sy’n cael eu dogfennu’n ffotograffig. Trwy eu cyfnod preswyl yn Aberystwyth, gobaith FAO yw creu gwaith newydd trwy fwrlwm o ddeialog ac arbrofi o fewn eu strategaethau gweithio.