Evelyn Grant (Gorffennaf-Medi 2009)

Artist cerameg sefydledig o Ganada yw Evelyn Grant sydd, ar hyn o bryd wedi ymaelodi â’r rhaglen Meistri Dylunio Cerameg ym Mhrifysgol Swydd Stafford. Mae ei gwaith personol yn cael ei greu trwy ddefnyddio cyfuniad o dechnegau adeiladu â llaw a ffurfiau bwrw slip. Mae hi’n canolbwyntio’n benodol iawn ar y naratif ceramig, gan ddefnyddio sylfaen swyddogaethol. Bydd Evelyn yn bwrw gwrthrychau hapgael i’w hymgorffori yn ei gwaith, ac mae hefyd yn gwneud yr un fath â delweddaeth hapgael. Mae hi’n gweld y marchnadoedd a’r amgueddfeydd y mae wedi dod ar eu traws hyd yn hyn yn y DU yn ffynonellau anhygoel o ddeunyddiau ac ysbrydoliaeth.