Mae ffilmiau Elise Simard yn aml yn tarddu o un frawddeg a delwedd. Gan gymysgu technegau animeiddio arbrofol a thraddodiadol, mae’n anelu at greu llwybrau cyfriniol i helpu ei chymeriadau i bontio’r cyffredin a’r aruchel. Mae hi wrth ei bodd yn gweithio gyda golau, ffiltrau ffotograffig a lensys ystumiad, ac yn arbrofi gyda phrosesau ail-gynhyrchu a recordio (megis cyanotypes a ffotograffiaeth dwll pin). Mae gwaith Elise yn atmosfferaidd ac yn ben-agored, yn archwiliad o gyfosodiadau sentimental.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled