Elen Bonner (Chwefror-Mai 2009)

Mae Elen Bonner yn llywio’i ffordd trwy ddaearyddiaeth ddiwylliannol y Gymru wledig gyfoes, gan ddefnyddio fel cynnwys y traddodiadau y bu’n dyst iddynt er mwyn trafod ei hunaniaeth ei hun a’r rheini o’i chwmpas. Drwy adfeddu’r ddisgyblaeth fwyaf addas o destun a barddoniaeth i sgitiau, ynghyd â ffilm a gosodwaith, mae ei gwaith yn codi cwestiynau ynglŷn â chynrychiolaeth, gan weithredu fel trafodaeth ynglŷn â phwy yw’r mwyaf pwerus wrth aseinio cymeriad a gwerth i le. Ai’r trigolion eu hunain sy’n gyfrifol am eu ffiniau diwylliannol eu hunain, ynteu’r byd y tu allan, efallai, a’r hyn mae’n ei daflunio sy’n cael y dylanwad mwyaf wrth bennu sut mae deall Cymru?

Artist yn gynnar yn ei gyrfa yw Elen Bonner a raddiodd o Goleg Prifysgol Caergaint i’r Celfyddydau Creadigol yn 2006 gyda gradd mewn Celf Gain. Yn fuan ar ôl hynny, dychwelodd i Geredigion lle mae bellach yn byw ac yn gweithio.

Mae Cymru Wyllt, un o weithiau diweddaraf Elen, ar hyn o bryd ar ddangos yng ngofod inFocus yn Oriel Davies tan 25 Ebrill.