Mae ein caffis a bar wedi’u rheoli gyda thair egwyddor arweiniol wedi'u cadw yn y cof.

Gwreiddiau, gan gefnogi'r gorau mewn cynnyrch a chyflenwyr lleol.
Cynaliadwyedd, gan weithio tuag at gael cyn lleied o effaith amgylcheddol â phosibl.
Canolbwyntio ar bobl, gan roi profiad y cwsmer ar y blaen yn ein holl benderfyniadau.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled