Egwyddorion Arweiniol

Mae ein caffis a bar wedi’u rheoli gyda thair egwyddor arweiniol wedi'u cadw yn y cof.

Gwreiddiau, gan gefnogi'r gorau mewn cynnyrch a chyflenwyr lleol.
Cynaliadwyedd, gan weithio tuag at gael cyn lleied o effaith amgylcheddol â phosibl.
Canolbwyntio ar bobl, gan roi profiad y cwsmer ar y blaen yn ein holl benderfyniadau.