Mae Eeva-Mari Haikala yn artist gweledol o’r Ffindir sy’n gweithio’n bennaf gyda pherfformiad, fideo a ffotograffiaeth. Dros y blynyddoedd diweddar bu’n ymddiddori yn y cwestiwn o gynnwys paentiadau mewn perfformiad byw a delweddau symudol, yn benodol genres bywyd llonydd a’r tirlun; yn ogystal ag yn y perthynas rhwng testun a darnau celf gweledol. Mae hi’n perfformio’n fyw, yn defnyddio’i chorff a’i hatgofion ei hun fel rhan o’r cyfansoddiad. 
 
  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled