Mae cerfluniau a gosodweithiau Doug Jones yn ein gwahodd i synfyfyrio ar ddyheadau personol ac ar y cyd, yng nghyd-destun prynwriaeth torfol a’i effaith byd-eang.  Ysbrydolir ei waith yn aml gan wylio ffenomena diwylliannol: gwerth/statws nwyddau o fewn diwylliant y prynwr, digwyddiadau sydd ag arwyddocâd hanesyddol a chymdeithasol, ‘cynhyrchu’ treftadaeth.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled