David Cushway (Mawrth-Mai 2011)

Ers dros bum mlynedd ar hugain, ‘rwyf wedi ymddiddori mewn clai fel deunydd, a sut mae’n gysylltiedig â phob agwedd o’n bywydau. O ddydd ein geni, yn byw o ddydd i ddydd, ac hyd at farwolaeth, mae clai a’r proses serameg wedi bod yn sylfaenol i’n bodolaeth ddiwylliannol ers i’r dynion cyntaf oll dysgu’r sgiliau sut i’w ddefnyddio. Hanes serameg yw hanes dynoliaeth. Mae’n diffinio uchelgais a datblygiad diwylliannol dynolryw; clai yw’r deunydd sy’n rhwymo ni i’r byd yr ydym yn byw ynddo. ‘Rydym yn deillio o hwn, ac yn dychwelyd ato yn y pendraw.

David Cushway