Dave Cushley (Chwefror-Mai 2009)

Mae Dave Cushley yn artist sy’n byw ac yn gweithio yn ne Cymru ar hyn o bryd. Gan arddangos ledled y DU ac yn rhyngwladol, mae ei waith yn ymdoddiad amharchus o’r absẃrd, ôl-adeileddaeth ac obsesiwn afiach â natur crefft.

Mae ei waith wastad wedi ymwneud â’r cysylltiadau sydd gennym â rhai deunyddiau neu dechnegau, y twyll sydd ynghlwm â thrawsnewid cynnwys naturiol yn wrthrychau sy’n addurnol yn unig, ac yn y blaen. Yn y gwaith diweddaraf, mae’r diddordeb hwn wedi’i nodweddu gan ddefnyddio gweithrediadau syml, ailadroddus, gan greu ffurfiau amhenodol ac organig. Mae unrhyw gynnwys a fwriedir yn cael ei golli’n raddol yn y broses wneud ac mae’r gwaith yn dod i ymwneud yn fwy â phlygu stribedi o fetel neu’r weithred o olrhain llinell. Mae’r weithred o wneud yn dod yn ddi-fudd yn y bôn, heb unrhyw ddiben ar wahân i’w pharhad ei hun. Mae’r gwaith yn obsesiynol, yn canolbwyntio bob amser ar y weithred hon, yn ymwybodol o’i oferedd cynhenid ond yn ddi-ben-draw.