Mae'r Gymdeithas Ffilm yn croesawu aelodau a'r sawl nad ydynt yn aelodau i fwynhau cwmni gwych y gwneuthurwyr ffilm gorau oll. Trwy ddewis ffilmiau o safon 'rydym yn gobeithio ychwanegu at eich gwybodaeth gyffredinol a'ch profia o'r byd ffilm.

Cewch ymaelodi am 6 mis am £30 sy'n cynnwys:

- mynediad am ddim i'r ffilm a ddangosir yn ystod y cyfnod hwn

- 10% gostyngiad yn y bar ar ddiodydd dethol (yn ddilys bob amser)

- y cyfle i enwebu a phleidleiso am ffilmiau'r tymor nesaf

 

Ffilmiau nesa:

15 Awst:   MEDEA (12)

29 Awst:  LES ENFANTS DU PARADIS (PG)

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Dylunwyd gan View Creative a chrefftwyd gan Tincan