Mae trosiant blynyddol y Ganolfan yn fwy na £4.5m, ac mae’n ennill 78% o’r swm hwn trwy gyfuniad o werthu tocynnau, yr ochr fasnachol sy’n cynnwys y caffis, barrau, siopau a chynadleddau, cyfartaledd sy’n uwch o lawer na’r 45% sy’n arferol ar gyfer canolfannau celf cyffelyb yn y DU. Mae’n derbyn nawdd ariannol craidd o’r Brifysgol, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Ceredigion. O gymharu â’r sefyllfa ym 1986 pan na dderbyniwyd unrhyw nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, y Ganolfan erbyn hyn yw un o brif gleientiaid y Cyngor, yn derbyn £500,000 y flwyddyn a thros y deng mlynedd diwethaf derbyniwyd bron £3 miliwn ar gyfer prosiectau cyfalaf, cydnabyddiaeth glir o ba mor bell y mae’r Ganolfan wedi datblygu.

Gellir gweld manylion llawn o incwm a gwariant yn yr adroddiad blynyddol.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Dylunwyd gan View Creative a chrefftwyd gan Tincan