Cyflwyniad i’r Ysgol Lwyfan

Mae Ysgol Lwyfan Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnig hyfforddiant actio proffesiynol ar gyfer perfformwyr ifanc  5-11 oed. Trwy fynychu dosbarthiadau rheolaidd, mae aelodau’r Ysgol Lwyfan yn datblygu eu sgiliau mewn Actio, Dawnsio a Chanu, gyda chyfleoedd bob blwyddyn i ddefnyddio eu sgiliau mewn cyflwyniadau yn y stiwdio a pherfformiadau ar y brif lwyfan.  Yn ogystal â chael lot o hwyl, mae’r plant yn datblygu sgiliau bywyd hanfodol megis hunan hyder, gweithio fel tîm,  siarad cyhoeddus, cydsymud a ffocws, i enwi ond ychydig.  Mae’r Ysgol Lwyfan yn cyflogi hyfforddwyr proffesiynol profiadol sy’n llawn brwdfrydedd ynglyn â’r theatr ac addysg - er mwyn sicrhau ein bod yn ymateb i ofynion y grŵp a’r unigolyn.  Bu’n cynyrchiadau diweddar yn cynnwys 'Mulan Jr', 'Annie Jr', 'Thoroughly Modern Millie Jr' a 'Seussical Jr'.