Mae'r Theatr Ieuenctid yn cynnig hyfforddiant theatraidd o'r safon uchaf ar gyfer bobl ifanc 12 - 21 oed. Mae aelodau'r Theatr Ieuenctid yn adeiladu eu sgiliau theatr a sgiliau bywyd mewn amgylchedd strwythuredig a phroffesiynol - ac mae'n addas ar gyfer dechreuwyr llwyr neu'r sawl sy'n dymuno datblygu eu sgiliau perfformio i lefel uwch, mewn amgylchedd hwyliog, bywiog a chreadigol. Trwy gynyrchiadau ar y brif lwyfan, yn erbyn cefndir o gemau theatr ac ymarferion drama, mae aelodau'r Theatr Ieuenctid yn dysgu ac yn datblygu elfennau sylfaenol hyfforddiant actor mewn ffordd hwyliog, cynyddol a strwythuredig.

 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled