Mae’r Theatr Ieuenctid yn cynnig hyfforddiant theatraidd o’r safon uchaf ar gyfer pobl ifanc 12 - 21 oed.  Mae aelodau’r Theatr Ieuenctid yn datblygu eu sgiliau theatr a sgiliau byw mewn amgylchedd strwythuredig a phroffesiynol - ac mae’n addas ar gyfer dechreuwyr llwyr neu’r sawl sy’n dymuno cymryd eu sgiliau perfformio i lefel uwch mewn modd hwyliog, egniol a chreadigol.  Trwy gynyrchiadau ar y brif lwyfan, yn erbyn cefndir o gemau theatr ac ymarferion drama, mae aelodau’r Theatr Ieuenctid yn dysgu ac yn datblygu elfennau sylfaenol actio mewn ffordd hwyliog, adeiladol a strwythuredig. ‘Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant unigol i fyfyrwyr sy’n paratoi ar gyfer clyweliadau Ysgol Ddrama, yn ogystal â’r cyfle i eistedd arholiadau LAMDA.  Bu’n cynyrchiadau diweddar yn cynnwys 'Macbeth', 'Danny The Champion of the World', 'Oh, What A Lovely War' a 'Doctor Faustus'.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled