Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad i theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo. 

Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson.  Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd angen gwybodaeth benodol am fynediad i gynllunio ymweliad â theatr. Rydym yn rhan o’r cynllun Hynt am ein bod yn credu ei fod yn cynnig yr arfer gorau oll i’n cwsmeriaid o ran polisi tocynnau a mynediad teg.

Cerdyn Aelodaeth yw Hynt

Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd ym mhob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Cliciwch yma i gael gwybod os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/i gael cerdyn neu cliciwch yma i wneud cais.

Adnodd yw Hynt

Mae www.hynt.cymru yn cynnwys gwybodaeth ac arweiniad defnyddiol am y cynllun a sut mae’n gweithio. Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybodaeth neu newyddion am fynediad a’r celfyddydau. Mae’r wefan yn cynnwys rhestrau o bob perfformiad hygyrch yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf am leoliadau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Byddwn yn hapus i esbonio’r cynllun yn llawn a’n rhan ni ynddo. Os hoffech siarad ag aelod o staff, cysylltwch â 01970 623232.

Ymweld â Chanolfan y Celfyddydau

Os hoffech holi am y cyfleusterau cyn dod i Ganolfan y Celfyddydau, ffoniwch 01970 622882.

Mae lle wedi'i gadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy'n methu cerdded yn dda. Mae dau le yng nghefn y theatr hefyd, ar yr un gwastad â'r prif gyntedd. Mae ‘na 4 lle ar gyfer cadeiriau olwyn ar y rhes gyntaf yn y Neuadd Fawr gyda mynediad lefel i brif lawr y Ganolfan (gan gynnwys y Swyddfa Docynnau a Mynedfa’r Neuadd Fawr).

Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i holl awditoria a gweithdai'r Ganolfan.

Mae'r prif gyntedd a'r swyddfa docynnau ar yr un gwastad â'r tu allan a gellir mynd mewn lifft i gyntedd y theatr ac ar lifft grisiau i lawr i'r lefel is.

Mae croeso i gŵn tywys a chŵn cymorth.

Gellir mynd mewn cadair olwyn i'r toiledau ar bob lefel ac eithrio'r cyntedd isaf.

Ceir dolenni clywed yn y Neuadd Fawr, y Theatr a'r Sinema.

Mae'n falch gyda ni cynnig nifer o dangosiadau gydag is-deitlau pob mis ar gyfer cwsmeriaid sy'n drwm eu clyw. Mae disgrifiad clywedol ('audio description') hefyd ar gael ar nifer o dangosiadau. Gallwch y swyddfa docynnau ar 01970 62 32 32 am wybodaeth.

Ffilmiau gydag is-deitlau sy'n dod yn fuan:

THE POST (12A) - 5:45yh, Dydd Mawrth 6ed Chwefror
(Steven Spielberg, USA 2017, AD, 115mins)

Yn enillydd llu o wobrau ac enwebiadau, mae’r ddrama afaelgar a chlodwiw hon oddi wrth Steven Spielberg yn serennu Meryl Streep a Tom Hanks yn y stori wir am ras y Washington Post i ddatgelu sgandal enfawr yn seiliedig ar gyfrinachau’r llywodraeth, yn ymestyn ar draws tri degawd a phedwar Arlywydd America. 

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI (15) - 5:45pm, Dydd Mawrth 15fed Chwefror
(Martin McDonagh, USA 2017, AD, 115 mins)
 
Mae comedi ddu a drama seriol yn cyfuno’n ddawnus yn y ffilm arobryn hon yn serennu Frances McDormand fel mam alarus sy’n paentio tri bwrdd poster yn arwain i fewn i’r dref yn herio pennaeth yr heddlu lleol (Woody Harrelson) i ddatrys llofruddiaeth ei merch. Pan mae ei ddirprwy (Sam Rockwell) yn dechrau ymyrryd, mae’r frwydr rhwng y fam ac awdurdodau’r heddlu yn dechrau mynd allan o reolaeth. Oddi wrth awdur a chyfarwyddwr In Bruges.

THE SHAPE OF WATER (15) - 5:45pm, Dydd Mawrth 6ed Mawrth
(Guillermo del Toro, USA 2017, AD, 123 mins)

Ffantasi anhygoel, yn hyfryd yn weledol, oddi wrth Guillermo de Toro (Pan’s Labyrinth), wedi’i osod yn erbyn cefndir cyfnod y rhyfel oer. Mewn labordy’r llywodraeth, mae gweithwraig ddinod (Sally Hawkins) yn darganfod arbrawf cyfrinachol dirgel sef creadur/dyn amffibiaidd, y mae’n penderfynu ei helpu a’i ryddhau o gaethiwed. Ffilm a gafodd dderbyniad brwd ac a enillodd lu o wobrau, dyma chwedl swynol, ramantus a gwefreiddiol.

 

Dangosiadau hamddenol sy'n dod yn fuan:

EARLY MAN (PG) - 12pm, Dydd Sadwrn 17eg Chwefror
(Nick Park, UK 2018, 89mins)

Oddi wrth grëwr Wallace and Gromit, mae’r animeiddiad stop-symud bendigedig hwn yn daith wirion a hynod difyr trwy’r Ddaear hynafol, yn nodweddu creaduriaid cynhanesyddol a mamothiaid gwlanog iawn, wrth i’r dyn ogof dewr Dug a’i helpiwr, y baedd gwyllt Hognob, geisio uno’i lwyth yn erbyn gelyn mawreddog, yr oes efydd.

BETH YW DANGOSIAD HAMDDENOL?

Mae dangosiad hamddenol o ffilm yn y sinema yn gynhwysol ar gyfer pobol gydag anghenion ychwanegol. Mae rhai newidiadau i'r amgylchedd ffilm arferol, sy’n cynnwys:

- dim hysbysebion
- is-deitlau ar y ffilm
- lefelau golau isel yn y sinema
- lefelau sain îs nag arfer
- mae'n iawn i wneud swn a symyd

Os oes gennych ofynion penodol, neu dim ond eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ni.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Dylunwyd gan View Creative a chrefftwyd gan Tincan