Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad i theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo. 

Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson.  Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd angen gwybodaeth benodol am fynediad i gynllunio ymweliad â theatr. Rydym yn rhan o’r cynllun Hynt am ein bod yn credu ei fod yn cynnig yr arfer gorau oll i’n cwsmeriaid o ran polisi tocynnau a mynediad teg.

Cerdyn Aelodaeth yw Hynt

Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd ym mhob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Cliciwch yma i gael gwybod os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/i gael cerdyn neu cliciwch yma i wneud cais.

Adnodd yw Hynt

Mae www.hynt.cymru yn cynnwys gwybodaeth ac arweiniad defnyddiol am y cynllun a sut mae’n gweithio. Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybodaeth neu newyddion am fynediad a’r celfyddydau. Mae’r wefan yn cynnwys rhestrau o bob perfformiad hygyrch yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf am leoliadau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Byddwn yn hapus i esbonio’r cynllun yn llawn a’n rhan ni ynddo. Os hoffech siarad ag aelod o staff, cysylltwch â 01970 623232.

Ymweld â Chanolfan y Celfyddydau

Os hoffech holi am y cyfleusterau cyn dod i Ganolfan y Celfyddydau, ffoniwch 01970 622882.

Mae lle wedi'i gadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy'n methu cerdded yn dda. Mae dau le yng nghefn y theatr hefyd, ar yr un gwastad â'r prif gyntedd. Mae ‘na 4 lle ar gyfer cadeiriau olwyn ar y rhes gyntaf yn y Neuadd Fawr gyda mynediad lefel i brif lawr y Ganolfan (gan gynnwys y Swyddfa Docynnau a Mynedfa’r Neuadd Fawr).

Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i holl awditoria a gweithdai'r Ganolfan.

Mae'r prif gyntedd a'r swyddfa docynnau ar yr un gwastad â'r tu allan a gellir mynd mewn lifft i gyntedd y theatr ac ar lifft grisiau i lawr i'r lefel is.

Mae croeso i gŵn tywys a chŵn cymorth.

Gellir mynd mewn cadair olwyn i'r toiledau ar bob lefel ac eithrio'r cyntedd isaf.

Ceir dolenni clywed yn y Neuadd Fawr, y Theatr a'r Sinema.

Sinema

Mae seddi rhes gefn y sinema yn cael eu cadw o flaen llaw ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn, gofalwyr ac unrhyw un gydag anghenion corfforol eraill. Mae argaeledd y seddau yma ar agor yn gyffredinol ar ddiwrnod unrhyw ddangosiad.

Mae'n falch gyda ni cynnig nifer o dangosiadau gydag is-deitlau pob mis ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw. Rydym hefyd yn cynnig dangosiadau hamddenol gyda newidiadau i awyrgylch arferol yr awditoriwm er mwyn gwneud pethau'n fwy cyfforddus ar gyfer nifer o anghenion (gwelwch isod am fwy o fanylion). Mae disgrifiad clywedol ('audio description') hefyd ar gael ar nifer o dangosiadau. Gallwch y swyddfa docynnau ar 01970 62 32 32 am wybodaeth - mae dangosiadau sy'n dod yn fuan wedi'u rhestru isod.

Ffilmiau gydag is-deitlau sy'n dod yn fuan:

Last Christmas (12A) - Dydd Gwener, 20fed Rhagfyr, 12pm
(Paul Feig, UK 2019, AD, 103mins)

Emma Thompson sydd wedi cyd-ysgrifennu ac sy'n serennu yn y gomedi ramantus hon am ferch ifanc (Emilia Clarke). Mae ei gwaith fel Ellylles Nadolig mewn siop yn un o gyfres o benderfyniadau anffodus, nes ei bod yn cyfarfod â dieithryn dirgel, Tom. Wrth i strydoedd Llundain gael eu trawsffurfio gydag hudoliaeth befriol y Nadolig, mae ei bywyd yn dechrau newid er gwell. Mae trac sain gwych George Michael yn cwblhau'r wledd dymhorol hon.

Cats (PG) - Dydd Mawrth, 7fed Ionawr, 5:45pm
(Tom Hooper, UK/USA 2019, AD, 120mins TBC)

Mae cast anhygoel (yn cynnwys Judi Dench, Ian McKellen, Taylor Swift) yn serennu yn yr addasiad hwn ar gyfer y sgrîn fawr o sioe gerdd boblogaidd Andrew Lloyd-Webber. Yn sioe gydag un o'r rhediadau hiraf yn hanes y West End a Broadway, dyma stori cath fach y mae pawb wedi cefnu arni wrth iddi gyfarfod â llwyth o gathod yn Llundain sy'n dod at ei gilydd unwaith y flwyddyn ar gyfer Dawns Fawr Jellicle. Oddi wrth gyfarwyddwr Les Miserables a The King’s Speech.

Star Wars: The Rise of Skywalker (12A) - Dydd Mercher, 15fed Ionawr, 5:15pm
(J. J. Abrams, USA 2019, AD, 142mins)

Mae'r ffilm derfynol yn y gyfres epig Star Wars yn dangos gwrthdaro terfynol y Gwrthwynebiad yn erbyn y Drefn Gyntaf. Gydag Adam Driver, Mark Hamil, John Boyega, Daisy Ridley a Carrie Fisher.

1917 (15) - Dydd Mawrth, 21ain Ionawr, 5:45pm
(Sam Mendes, UK 2019, AD, 119mins)

Colin Firth a Benedict Cumberbatch sy'n serennu yn y ddrama Ail Ryfel Byd hon, a enwebwyd ar gyfer gwobr Oscar, am ddau filwr Prydeinig ifanc (George McKay a Dean Charles Chapman) sy'n cael tasg amhosibl: i drosglwyddo neges yn ddwfn i mewn i diriogaeth y gelyn a fydd yn atal 1,600 o ddynion, gan gynnwys brawd un o'r milwyr, rhag cerdded yn syth i mewn i drap marwol.

Little Women (U) - Dydd Iau, 6ed Chwefror, 5:30pm
(Greta Gerwig, USA 2019, AD, 135mins)

Gyda chast perffaith ac ail-adroddiad clyfar o'r deunydd gwreiddiol, mae'r sgriptwraig/ cyfarwyddwraig Greta Gerwig (Lady Bird) wedi crefftio ffilm brydferth sy'n tynnu ar y nofel glasurol a gwaith Louisa May Alcott, wrth i alter ego yr awdures, Jo March, fyfyrio yn ôl ac ymlaen ar ei bywyd ffuglennol. Yn serennu Saoirse Ronan, Emma Watson a Meryl Streep.

The Personal History of David Copperfield (PG) - Dydd Iau, 13fed Chwefror, 5:45pm
(Armando Iannucci, UK 2019, AD, 119mins)

Mae'r ffilm ddiweddaraf oddi wrth Armando Ianucci (The Thick of It) yn fersiwn ffres, ddoniol ac hynod cyfareddol o stori ddiamser Dickens sy'n dilyn y David Copperfield rhadlon, gyda charedigrwydd, drygioni, tlodi a chyfoeth o'i gwmpas, wrth iddo gyfarfod ag amrywiaeth o gymeriadau eithriadol yn y Lloegr Fictoraidd. Yn serennu Hugh Laurie, Tilda Swinton, Dev Patel a Peter Capaldi.

Nodwch bod dangosiadau hamddenol (isod), os nad oes nodyn yn wahanol, hefyd yn dangos gydag isdeitlau, yn ogystal ag amryw o newidiadau eraill i'r awditoriwm.

Dangosiadau hamddenol sy'n dod yn fuan:

Shaun the Sheep: Farmageddon (U) - Dydd Sadwrn, 7 Rhagfyr, 12pm
(Will Becher, UK 2019, 87mins)

Mae Shaun yn ôl yn ei anturiaeth ddiweddaraf ar y sgrîn fawr. Pan mae estron yn glanio'n ddamweiniol ger bwys y fferm, mae Shaun yn ymgymryd â'r dasg o ffeindio ffordd o gael yr ymwelydd rhyngalaethol yn ôl i'w gartref yn ddiogel.

BETH YW DANGOSIAD HAMDDENOL?

Mae dangosiad hamddenol o ffilm yn y sinema yn gynhwysol ar gyfer pobol gydag anghenion ychwanegol. Mae rhai newidiadau i'r amgylchedd ffilm arferol, sy’n cynnwys:

- dim hysbysebion
- is-deitlau ar y ffilm
- lefelau golau isel yn y sinema
- lefelau sain îs nag arfer
- mae'n iawn i wneud swn a symyd

Os oes gennych ofynion penodol, neu dim ond eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ni.

Lawrlwytho: 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled