'Rydym yn edrych am Athro/Athrawes ISTD Modern i ddysgu lefel Gynradd hyd at ac yn cynnwys Gradd 6, sydd hefyd yn meddu ar sgiliau a phrofiad Dawns Stryd a Masnachol, a byddai dawnsio tap yn fonws! 'Rydym yn ysgol ddawns sefydledig yng Nghanolbarth Cymru, sy'n rhan o Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth, a ystyrir i fod yn 'fanerlong' ar gyfer y celfyddydau, ac 'rydym yn dysgu hyd at 600 o ddisgyblion dawns bob wythnos.

Os gwlewch yn dda gwelwch y ddogfen isod am y manylion llawn.

Lawrlwytho: 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled