Cyfarwyddwr Dafydd Rhys dgr1@aber.ac.uk 01970 622881

Dirprwy Gyfarwyddwraig Louise Amery lla@aber.ac.uk 01970 622889

Swyddfa Weinyddiaeth artsadmin@aber.ac.uk

Gweinyddwraig Denitsa Getsova dvg1@aber.ac.uk 01970 622882

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Satoko Bailey sab56@aber.ac.uk 01970 628698

Cydlynwyr Rhaglennu Artistig Alaw Griffiths & Delyth Whitelaw rhaglennu@aber.ac.uk 01970 622832 / 01970 621512

Rheolwraig Gweithredu a Chynllunio Auriel Martin aum@aber.ac.uk 01970 622884 / 07875 664179

Rheolwr Gweithredu a Chynllunio Cynorthwyol Med Rendell mmr11@aber.ac.uk

Swyddfa’r Porthorion 01970 622896 / 07580 463068

 

Gwerthu a Marchnata:

Rheolwraig Marchnata a Chyfathrebu Rachel Scurlock rls@aber.ac.uk 01970 622894

Cynorthwywyr Marchnata a Chyfathrebu Nia Edwards-Behi nie@aber.ac.uk 01970 622885, Saoirse Morgan srm15@aber.ac.uk 01970 622897  

Cynorthwywragedd y Swyddfa Docynnau Rachael Taylor, Hannah Crute, Hayley Roberts, Kat Barclay, Catherine Jones artstaff@aber.ac.uk 01970 623232

 

Technegol

Pennaeth Gwasanaethau Technegol Nick Bache nbb@aber.ac.uk 01970 628774

Uwch Dechnegydd Pete Lochery pdl@aber.ac.uk 01970 628773

Rheolwr y Sinema a Ffilm Gareth Bailey gjb@aber.ac.uk 01970 628682

Technegydd y Sinema Colin Osborne cco@aber.ac.uk

 

Arddangosfeydd

Curadur Arddangosfeydd Ffion Rhys fer11@aber.ac.uk 01970 621903

Cynorthwy-ydd Arddangosfeydd   Rachel Luxton rhr13@aber.ac.uk 01970 628587

Technegydd Arddangosfeydd Tim Walley tlw@aber.ac.uk 01970 621634

 

Adran Ddysgu Creadigol

Rheolwraig Dysgu Creadigol Amanda Trubshaw amj@aber.ac.uk 01970 621609

Cydlynydd Dysgu Creadigol Laura Oliver lao8@aber.ac.uk 01970 622888 / Rachael Taylor rmt@aber.ac.uk 01970 262163

Technegwyr Cymunedol Stephen Bailey (ffotograffiaeth) scb@aber.ac.uk, Laura Hughes (serameg) lah28@aber.ac.uk 01970 621608

 

Masnachu

Rheolwraig y Bar & Gweinyddwraig y Caffi Sarah Hughes sbh@aber.ac.uk 01970 622992

Rheolwr y Siop Grefft a Dylunio Andy Pye app@aber.ac.uk 01970 622895

Rheolwr y Siop Lyfrau Andy Pye bookshop@aber.ac.uk 01970 628697

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled