Cyfeillion | Friends

Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn fudiad a yrrir ac a arweinir gan y gymuned. Ei bwrpas yw cefnogi Canolfan y Celfyddydau gydag amryw fenter gan gynnwys ymgyrchoedd codi arian a gweithgareddau hyrwyddo. Mae aelodaeth yn ddi-dal.

Crewyd y mudiad gan ddymuniad ar ran y gymuned yn Aberystwyth i gydnabod Canolfan y Celfyddydau fel sefydliad o’r safon uchaf gyda dylanwad enfawr ar y gymuned leol a thu hwnt. Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn chwilio i gefnogi’r Ganolfan mewn unrhyw ffordd bosibl y gellir ei dychmygu.

Am fwy o wybodaeth ac i ymun, ymwelwch â gwefan Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau.