Cydweithio gyda’r Brifysgol

Mae gan y Ganolfan berthynas gref gydag adrannau academaidd a chynnal. Gweithredir y cynllun ‘Pasport Theatr’ ar y cyd gyda’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ac mae’n darparu ar gyfer bron 400 o fyfyrwyr theatr bob blwyddyn raglen o ddeg cynhyrchiad perfformio proffesiynol sydd hefyd yn ffurfio rhan o’u hastudiaethau, yn ogystal ag anerchiadau a gweithdai gyda’r cwmniau sy’n ymweld. Mae’r cynllun bellach yn ehangu i’r modiwlau ffilm, gyda’r cynllun newydd ‘Sinema Gwlt’ yn cael ei gyflwyno mewn cydweithrediad ag arbenigwyr yn yr adran. Mae’r holl berfformiadau yn y cynllun Pasport Theatr a’r dangosiadau yn y prosiect Sinema Gwlt hefyd ar agor i’r cyhoedd yn gyffredinol, sy’n annog cynulleidfa gymysg.

Cafwyd prosiectau ar y cyd gydag adrannau eraill gan gynnwys Saesneg, Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Yr Ysgol Reolaeth a Busnes, Masnacheiddio, Seicoleg a Dysgu Gydol-oes. Gweithiodd y Ganolfan gyda’r Adran Ffiseg ar gyfres o ‘Ryfeloedd Robot’ a bu gwaith ar y cyd gydag IGER, rhagflaenydd IBERS, ar arddangosfa oedd yn defnyddio glaswellt fel cyfrwng ffotograffig yn arwain at sefydlu’r Caffi Gwyddoniaeth, un o’r rhai mwyaf llwyddiannus yn y DU. Mae ‘na gysylltiadau cryf gyda’r Ysgol Gelf trwy’r Oriel Serameg ac hefyd trwy ein cynllun Artistiaid Preswyl ac anerchiadau yn yr oriel. Cynhelir rhai o ddosbarthiadau wythnosol yr adran Addysg a Dysgu Gydol-oes yn y Ganolfan a’r Ganolfan yw’r prif leoliad ar gyfer llawer o’r cynadleddau mwy a drefnir gan y Gwasanaethau Preswyl.

Y Ganolfan hefyd sy’n darparu’r prif leoliad ar gyfer cyngherddau’r Ganolfan Gerdd sy’n cyflwyno ensembles corawl ac offerynnol y Brifysgol; mae’r rhain ar agor hefyd i gerddorion lleol pe dymunent ymuno. Mae llawer o fyfyrwyr yn cymryd rhan mewn cynyrchiadau theatr, ar y llwyfan ac y tu ôl I’r llenni.

Mae’r Ganolfan yn trefnu cyfnodau gwaith ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ac mae ‘na nifer o fyfyrwyr ôl-raddedig ymysg ei staff.

Cynhelir seremoniau graddio Prifysgol Aberystwyth yn y Ganolfan, a’r rhan fwyaf o weithgareddau cofrestru’r Brifysgol. Hefyd, defnyddir y Neuadd Fawr ar gyfer arholiadau’r myfyrwyr dwywaith y flwyddyn. Yn ogystal cynhelir nifer o weithgareddau eraill y Brifysgol yma gydol y flwyddyn, yn amrywio o hyfforddiant staff i gyfarfodydd, seminarau a chynadleddau.

Yn bwysicaf oll, mae’r Ganolfan yn gweithredu fel man cyfarfod cymdeithasol ar gyfer y Brifysgol yn ystod y dydd, gyda’i chaffi poblogaidd wedi’i leoli yng nghanol yr adeilad. Y cymysgedd hwnnw o grwpiau staff/myfyrwyr ochr yn ochr ag aelodau o’r cyhoedd neu blant ysgol lleol sy’n gwneud y Ganolfan yn lle mor arbennig ac unigryw.