Oriau gweithio staff Swyddfa Docynnau: 9:30am - 4:30pm, dydd Llun-Gwener. Nodwch os gwelwch yn dda ni fydd staff y swyddfa docynnau ar gael ar ddydd Gwener, 10fed Ebrill na dydd Llun, 13fed Ebrill.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn codi arian ar hyn o bryd er mwyn cefnogi lles staff a gwirfoddolwyr y NHS sy'n gofalu am gleifion COVID-19. Cliciwch yma os ydych chi'n medru cyfrannu.

Neges o Fawrth 17fed, 2020

I’n holl ffrindiau a chefnogwyr,

Bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar gau i ymwelwyr o 6pm heddiw (Dydd Mawrth 17 Mawrth) hyd yr hysbysir yn wahanol. Diogelwch ein cynulleidfaoedd a’n staff yw ein prif flaenoriaeth wrth wneud y penderfyniad hwn. Byddwn yn parhau i ddilyn cyfarwyddyd ynglyn â phryd y byddwn yn ail ddechrau ein rhaglen.

Mae’r Swyddfa Docynnau yn cysylltu â phawb sydd wedi prynu tocynnau i drefnu ad-daliadau ac i roi gwybodaeth am ddyddiadau sydd wedi eu hail drefnu ond gofynnir i chi fod yn amyneddgar gan fod ‘na gannoedd o bobl i gysylltu â nhw. Byddwn yn diweddaru ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, felly cadwch olwg ar y newyddion diweddaraf.

Diolch am eich amynedd, dealltwriaeth a chydweithrediad. Anfonwn ein dymuniadau gorau at bawb yn ystod y cyfnod anodd hwn ac ‘rydym yn wir werthfawrogi eich cefnogaeth. Cadwch yn ddiogel an edrychwch ar ôl eich gilydd.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled