Collectorplan

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn rhan o gynllun Collectorplan Cyngor Celfyddydau Cymru, sy’n cynnig i brynwyr y cyfle i fanteisio ar fenthyciad di-log er mwyn prynu eitemau yn Oriel a Siop y Ganolfan. Gallwch fenthyg hyd at £2,000, neu cyn lleied â £50, a thalu’r benthyciad yn ôl mewn 10 rhandaliad misol - yn ddi-log.