Bwriad Clwb Cerdd Aberystwyth yw cefnogi gwerthfawrogiad cerddoriaeth drwy hyrwyddo cyngherddau a gweithgareddau perthnasol eraill.  Mae’n ceisio ategu at y ddarpariaeth o gyngherddau mawr cerddorfaol a chorawl yn Aberystwyth trwy drefnu datganiadau gan ensembles llai ac unawdwyr.  Mae’r Clwb yn weithgar yn  hyrwyddo addysg gerddorol mewn ysgolion drwy gynnal gweithdai a dosbarthiadau meistr  ar gyfer disgyblion o ysgolion lleol a threfnu cyfleoedd perfformio.

Bob blwyddyn, mae’r Clwb yn cyflwyno cyfres o chwe chyngerdd nos yn y Neuadd Fawr. Mae mynediad i’r cyngherddau hyn am ddim i aelodau’r Clwb; gall unrhywun nad yw yn aelod brynu tocyn ar gyfer cyngherddau unigol o Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau.

O ganlyniad i gefnogaeth hael y Brifysgol, mae’r Clwb yn gallu cyflwyno cyfres fer o gyngherddau amser cinio, yn Neuadd Joseph Parry ym Maes Lowri.  Mae’r cyngherddau hyn yn rhad ac am ddim i bawb.

Mae aelodaeth o’r Clwb yn agored i bawb.  Tocyn aelodaeth y Clwb Cerdd £40 (£30) sy'n cynnwys mynediad i bob cyngerdd. Neu gellir prynu tocynnau ar gyfer cynherddau unigol am £10 (£8).  Mae mynediad i'r cyngherddau am ddim i fyfyrwyr a phlant ysgol.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled