Claudia Borgna, Almaen (Mehefin-Awst)

Bagiau plastig yw fy mhrif gyfrwng i greu tirluniau artiffisial a thros dro. Yn y pendraw rhaid i mi ddynwared rhythmau cylchol ac ailadroddus natur i archwilio’r tensiynau rhwng cyferbyniadau ein byd prydferth ond niwrotig, lle mae’n ymddangos bod y dyhead am greu a dinistrio yn cyd-fyw ochr yn ochr.

Claudia Borgna