Mae fy mhaentiadau yn datblygu allan o broses o haenu, dileu, ail-weithio a gwthio paent er mwyn dod o hyd i ffurf anochel, yn caniatau i'r anghyfarwydd ddod i'r amlwg ochr yn ochr â chof. Er nad yw fy ngwaith yn ymwneud â lle, gall newidiadau cynnil yn y ffurf a'r lliw gyfeirio at symudiadau a gwahanol olau yn y dirwedd.

Clare Wilson

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled