Clare Wilson (Rhagfyr 2011 - Chwefror 2012)

Mae fy mhaentiadau yn datblygu allan o broses o haenu, dileu, ail-weithio a gwthio paent er mwyn dod o hyd i ffurf anochel, yn caniatau i'r anghyfarwydd ddod i'r amlwg ochr yn ochr â chof. Er nad yw fy ngwaith yn ymwneud â lle, gall newidiadau cynnil yn y ffurf a'r lliw gyfeirio at symudiadau a gwahanol olau yn y dirwedd.

Clare Wilson