Catrin Davies & Lewis Wright (Rhagfyr 2012- Chwefror 2013)

Yn wreiddiol o Lerpwl a Thregaron, mae gwaith Lewis a Catrin ar y cyd yn aml yn cyfeirio at y naratifau a ddarganfyddir o fewn hanes paentio; mae’r frwydr am bŵer yn thema allweddol wrth iddynt archwilio angen y natur ddynol i reoli.
 
  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled