Mae ein hegwyddorion arweiniol yn siapio ac yn arwain ein caffi arloesol a blaengar, sy’n cynnig darpariaeth eang o fwyd poeth, salad, diodydd, byrbrydau a chacennau.

Mae ein bwyd poeth a saladau’n cael eu creu gan ein cogyddion a thîm cegin ymroddedig, gan gyrraedd safonau uchaf o goginio blasus a chynaliadwy. Mae ein bwydlen yn darparu ar gyfer amrywiaeth o anghenion dietyddol, gydag opsiynau llysieuol, feganaidd a di-glwten ar gael yn safonol.

Mae’n rhestr cyflenwyr hir yn adlewyrchu’n ymrwymiad at gynnig bwyd sydd wedi’i gyflenwi mor lleol ac mor foesegol â phosib.

Mae Caffi’r Piazza, sydd wedi’i leoli ar lefel isaf y Ganolfan, yn gweini prydau a byrbrydau cyflym a hawdd o gawliau nwdl wedi’u hysbrydoli gan ramen, panini a chacennau, ac mae’n gweini’n coffi blasus gan Coaltown.

Cadwch lygaid allan am gynigion tymhorol yn ogystal â’n cynigion arbennig parhaol, gan gynnwys 10% oddi ar eich archeb gyda thocyn ar gyfer digwyddiad (ar ddiwrnod y digwyddiad yn unig), ein cynnig sinema ‘silver screening’ a’n cerdyn teyrngarwch coffi.

Gyda digwyddiad arbennig ar y ffordd? I gadw bwrdd/byrddau, os gwelwch yn dda e-bostiwch Sarah Hughes ar sbh@aber.ac.uk. Yn cynnal cynhadledd? Yn fuan bydd ein bwydlen cynadleddau newydd sbon ar gael i bori.

Amseroedd agor y Caffi
Llun-Sadwrn 08:30-20:00 / Dydd Sul 12:00-17:30
Brecwast wedi’i weini 08:30-11:30 / Bwydlen cinio 12:00-14:00 / Bwydlen gyda’r nos 16:30-19:30 / Saladau wedi’u gweini 11:30-19:30
Amseroedd agor Caffi’r Piazza: Llun-Gwener 09:30-15:30 / Ar gau ar benwythnosau

Rydyn yn awyddus i glywed unrhyw adborth am ein caffis a bar gan ddefnyddwyr rheolaidd a rhai newydd. Os gwelwch yn dda dilynwch y ddolen hon i gynnig adborth ar-lein.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled