Mae’r caffi’n anelu at fod ar y blaen o safbwynt coginio dyfeisgar, yn ceisio bob amser i ddatblygu ac adlewyrchu tueddiadau newydd tra’n cadw ein henw da am fwyd a gwasanaeth gwych. Gwneir ein holl fwyd poeth ar y safle gan ein tîm cegin gweithgar, i safonau uchel iawn a gydag ymwybyddiaeth o gynaladwyedd. ‘Rydym yn cydnabd pwysigrwydd darparu ar gyfer hoffterau a gofynion deietegol pawb, gan ddarparu amrediad o opsiynau llysieuol a feganaidd yn ogystal â phrydau cig, ac ’rydym yn cymryd gofal i ddarparu gwybodaeth ynglyn â’r cynhwysion  a’r alergenau potensial yn ein bwyd.

Mae’r caffi yn ceisio lle bo’n bosibl i ddefnyddio cynnyrch lleol oddi wrth gyflenwyr ethegol, ac i gynhyrchu gymaint ag sy’n bosibl ar y safle. Yn wir, ceir y rhan fwyaf o’n bwyd o gyflenwyr Cymreig a daw rhywfaint o’n cig o ffermydd y Brifysgol ei hun.

Mae prif gaffi arobryn Canolfan y Celfyddydau yn cynnig dewis blasus o saladau ffres, prydau poeth a byrbrydau, yn ogystal ag amrediad enfawr o gacennau cartref!  

Mae Caffi’r Piazza, a leolir ar lefel isa’r Ganolfan, yn gartref i’n syniad newydd gwych am fwyta’n iach sef ‘Amrwd & Ramen’. Gydag ‘Amrwd’ ‘rydych yn cael y cyfle i greu eich salad blasus ac iachus eich hun allan o gynhwysion maethlon a chyfuniadau creadigol; ‘rydych chi’n dewis, ‘rydym ni’n cyfuno, ‘rydych chi’n mwynhau!

Gallwch hefyd greu eich steil Siapaneaidd eich hun sef ‘Ramen’:- eich dewis chi o nŵdls a llysiau ffres gyda thopin o gawl a’r blas Umami unigryw hwnnw (melys, hallt ac hynod blasus). Syml, cymdeithasol a llawn blasau diddorol...

Mae caffi’r Piazza hefyd yn gartref i goffi’r Grumpy Mule – coffi barista Masnach Deg gwych, a ddarperir yn ffres ar eich cyfer. 

 

Mae Canolfan y Celfyddydau yn ceisio defnyddio cynnyrch lleol lle bo’n bosibl. Dewisir cyflenwyr yn seiliedig ar ansawdd, dibynadwyedd a blas, ac ar hyn o bryd maent yn cynnwys:

Sidoli, Y Trallwng 

Hufen Iâ Cymreig Moethus Mario, Llanelli

Cwmni Rachel,  Aberystwyth

Wafflau Tregroes, Llandysul 

Wyau Birchgrove, Trawscoed  (gweler y llun)

Cegin Suzanne & Mefys Penlonlas, Aberystwyth

Tyrrells, Henffordd

Cawsiau Cymreig

Castell Howell, Cross Hands

Llaeth Sean Fitzpatrick, Penrhyncoch

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled