Caffis

Caffi Piazza Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, ar agor 10yb-5:30yh Llun-Gwener (ar gau Sadwrn & Sul)! Bydd prydau parod i gymryd allan a digonedd o seddi tu allan ar y Piazza.

Bydd dewis eang o ddiodydd poeth ac oer ar gael, yn ogystal â brechdanau a rholiau wedi eu paratoi’n ffres, cawl, blychau salad ac antipasti blasus, cacennau a blychau o gacennau.

Rydyn ni'n falch i gynnig Coffi Coaltown, yn cefnogi busnes Cymreig. Mae gan Coaltown dystysgrif B-Corp, gan gyfarfod â safonau uchaf perfformiad cymdeithasol ac amgylcheddol ardystiedig.

Mae Caffi'r Piazza yn falch i gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wrth reoli gwasgariad COVID-19. Pan fyddwch yn ymweld â Chaffi'r Piazza bydd angen i chi ddefnyddio'r ap evePass a dilyn rhai cyfarwyddiadau syml i sicrhau ein bod ni'n cadw record cywir o ymwelwyr. Os ydych chi'n fyfyriwr neu'n staff y Brifysgol, gallwch chi ddysgu mwy am evePass ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

Dallenwch rhai cwestiynau cyffredin am ein hail-agor ar y dudalen hon.


Nodwch os gwelwch yn dda bod yr wybodaeth isod yn trafo ein arlwy arferol. Ar hyn o bryd rydyn ni'n cynnig gwasanaeth cyfyngiedig wrth i ni baratoi i ail-agor y Ganolfan ar ei gyfanrwydd.

Mae ein hegwyddorion arweiniol yn siapio ac yn arwain ein caffi arloesol a blaengar, sy’n cynnig darpariaeth eang o fwyd poeth, salad, diodydd, byrbrydau a chacennau.

Mae ein bwyd poeth a saladau’n cael eu creu gan ein cogyddion a thîm cegin ymroddedig, gan gyrraedd safonau uchaf o goginio blasus a chynaliadwy. Mae ein bwydlen yn darparu ar gyfer amrywiaeth o anghenion dietyddol, gydag opsiynau llysieuol, feganaidd a di-glwten ar gael yn safonol.

Mae’n rhestr cyflenwyr hir yn adlewyrchu’n ymrwymiad at gynnig bwyd sydd wedi’i gyflenwi mor lleol ac mor foesegol â phosib.

Mae Caffi’r Piazza, sydd wedi’i leoli ar lefel isaf y Ganolfan, yn gweini prydau a byrbrydau cyflym a hawdd gan gynnwys panini a chacennau, ac mae’n gweini’n coffi blasus gan Coaltown.

Cadwch lygaid allan am gynigion tymhorol yn ogystal â’n cynigion arbennig parhaol, gan gynnwys 10% oddi ar eich archeb gyda thocyn ar gyfer digwyddiad (ar ddiwrnod y digwyddiad yn unig), ein cynnig sinema ‘silver screening’ a’n cerdyn teyrngarwch coffi.

Gyda digwyddiad arbennig ar y ffordd? I gadw bwrdd/byrddau, os gwelwch yn dda e-bostiwch Sarah Hughes ar sbh@aber.ac.uk. Yn cynnal cynhadledd? Yn fuan bydd ein bwydlen cynadleddau newydd sbon ar gael i bori.

Amseroedd agor y Caffi
Llun-Sadwrn 08:30-20:00 / Dydd Sul 12:00-17:30
Brecwast wedi’i weini 08:30-11:30 / Bwydlen cinio 12:00-14:00 / Bwydlen gyda’r nos 16:30-19:30 / Saladau wedi’u gweini 11:30-19:30
Amseroedd agor Caffi’r Piazza: Llun-Gwener 09:30-15:30 / Ar gau ar benwythnosau

Rydyn yn awyddus i glywed unrhyw adborth am ein caffis a bar gan ddefnyddwyr rheolaidd a rhai newydd. Os gwelwch yn dda dilynwch y ddolen hon i gynnig adborth ar-lein.