Byddwch yn rhan o'r gymuned greadigol!

Artistiaid a Busnesau Celf - byddwch yn rhan o’r gymuned greadigol!

Wedi’i ddylunio gan Thomas Heatherwick, un o brif ddylunwyr y DU, mae’r Prosiect Stiwdios Creadigol yn cynnwys un ar bymtheg o stiwdios sy’n addas ar gyfer amrywiaeth eang o fusnesau creadigol, asiantaethau datblygu’r celfyddydau, artistiaid a chrefftwyr.

Mae’r cymysgedd o fusnesau yn nodwedd bwysig o’r datblygiad hwn gyda’r newydd a’r mwy sefydledig yn gweithio gyda’i gilydd mewn amgylchedd creadigol a symbylol er mwyn cyflawni eu potensial economaidd a chreadigol.

Mae'r Stiwdio's wedi'u lleoli gerllaw Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, ar gampws y Brifysol.

Mae’r cyfleusterau'r 16 stiwdio unllawr (sy'n cydfynd â rheolau’r DDA; maint ar gyfartaledd yn 35m² yr un) yn cynnwys:

  • Defnydd o olau naturiol gyda ffenestri yn y to ac ar yr ochrau sy’n edrych allan dros Ganolfan y Celfyddydau.
  • Toiled i’r anabl, cegin a chyntedd ym mhob stiwdio
  • Parcio wrth law ac mae’r unedau o fewn pellter cerdded byr i holl gyfleusterau’r Ganolfan gan gynnwys caffis, bar, siopau a gofod arddangos a pherfformio.

Mae’r Stiwdios Creadigol ar gael i’w rhentu i artistiaid unigol a busnesau celf. Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r gymuned greadigol hon gofynnir i chi gysylltu â ni yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar unai 01970 622882 neu artsadmin@aber.ac.uk.