Artistiaid a Busnesau Celf - byddwch yn rhan o’r gymuned greadigol!

Wedi’i ddylunio gan Thomas Heatherwick, un o brif ddylunwyr y DU, mae’r Prosiect Stiwdios Creadigol yn cynnwys un ar bymtheg o stiwdios sy’n addas ar gyfer amrywiaeth eang o fusnesau creadigol, asiantaethau datblygu’r celfyddydau, artistiaid a chrefftwyr. Mae’r cymysgedd o fusnesau yn nodwedd bwysig o’r datblygiad hwn gyda’r newydd a’r mwy sefydledig yn gweithio gyda’i gilydd mewn amgylchedd creadigol a symbylol er mwyn cyflawni eu potensial economaidd a chreadigol.

Mae’r cyfleusterau yn cynnwys: 18 stiwdio unllawr (yn cydfynd â rheolau’r DDA) sydd ar gyfartaledd yn 35 medr sgwâr yr un. Maent yn gwneud defnydd o olau naturiol gyda ffenestri yn y to ac ar yr ochrau sy’n edrych allan dros Ganolfan y Celfyddydau. Mae pob uned yn cynnwys toiled i’r anabl, cegin a chyntedd. Mae ‘na barcio wrth law ac mae’r unedau o fewn pellter cerdded byr i holl gyfleusterau’r Ganolfan gan gynnwys caffis, bar, siopau a gofod arddangos a pherfformio.

Mae’r Stiwdios Creadigol ar gael i’w rhentu i artistiaid unigol a busnesau celf.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r gymuned greadigol hon gofynnir i chi gysylltu â ni yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth Ffôn: 01970 622882 E-bost: artsadmin@aber.ac.uk

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled