Barrau

Mae Bar y Theatr wedi’i leoli ar lefel uchaf y Ganolfan, gyda man olau ac agored gyda digon o amrywiaeth o lefydd i eistedd, mae’n le perffaith i ymlacio, cwrdd â ffrindiau neu baratoi i weld sioe.

Mae’r gan y bar stoc dda ac yn gweini coffi, te, ac amryw helaeth o alcohol a diodydd meddal Cymreig a rhyngwladol.

Os oes chwant bwyd arnoch chi, mae’r bar hefyd yn cynnig brechdanau tost a nifer o fyrbrydau bar.

Os ydych chi yn y Ganolfan i fwynhau sioe, sicrhewch eich bod chi’n cymryd mantais o’n gwasanaeth archebu ar gyfer yr egwyl – archebwch eich diodydd cyn i’r sioe cychwyn a bydden nhw’n barod amdanoch chi mewn amser i’r egwyl.

Mae’r bar hefyd yn cynnig rhai o’r oriau mawr hapusaf – yn rhedeg o 2-6pm a 10-11pm, dydd Llun-Gwener.

Mae Bar y Theatr ar gael i’w hurio ar gyfer digwyddiadau preifat, os gwelwch yn dda cysylltwch â Sarah Hughes ar sbh@aber.ac.uk i drafod.

Amseroedd agor y bar (amser tymor)
Llun-Gwener 12:00-23:00 / Dydd Sadwrn 16:00-23:00 / Ar gau ddydd Sul (heb law am ddiwrnodau digwyddiadau)
Oriau Mawr: Llun-Gwener 14:00-18:00 & 22:00-23:00

Rydyn yn awyddus i glywed unrhyw adborth am ein caffis a bar gan ddefnyddwyr rheolaidd a rhai newydd. Os gwelwch yn dda dilynwch y ddolen hon i gynnig adborth ar-lein.