Bydd y Bar yn agor am 5pm rhwng 20/07/2015 a 26/07/2015. Ar ddydd Sadwrn byddwn yn agor am 1:30pm. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Lleolir y prif far yng nghyntedd deniadol y theatr. Mae’n olau ac yn gysurus ac yn lle braf i ymlacio a chyfarfod â ffrindiau. Ceir nifer o soffas a chadeiriau cyfforddus yn y cyntedd; mae yno groeso i blant a gallwch fynd allan i eistedd os yw’r tywydd yn caniatau!
‘Rydym yn cynnig:

  • Amrediad helaeth o gwrw a seidr
  • Dewis o winoedd o’r ansawdd gorau
  • Gwirodydd o ansawdd
  • Cynnyrch Masnach Deg a Chymreig
  • Diodydd poeth a gwahanol fathau o goffi.

Cynigir  Paninis Blasus wedi eu tostio gyda dewis o lenwadau, gyda salad a tsiytni sbeislyd Cymreig neu golslo. Ar gael tan 10pm

Ar agor 5pm tan yn hwyr.

Mae’r Bar ar gael i’w hurio’n breifat. Cysylltwlch â: sbh@aber.ac.uk i drafod.

 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled