Wnaeth prosiect Artistiaid Preswyl Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth redeg o 2008-2016. Mae 'Resident', sy'n dogfennu'r 66 artist preswyl, ar gael i'w ddarllen yma. Gallwch hefyd edrych yn ôl ar y blog oedd rhai o'r artistiaid preswyl yn cyfrannu ato yn ystod eu hamser yn Aberystwyth.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled