Mae Canolbarth Cymru yn rhan hyfryd o'r DU ac mae 'na ddigon i fwynhau – felly gwnewch y gorau o'ch ymweliad â Chanolfan y Celfyddydau ac ewch am dro o gwmpas yr ardal!

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig llety dros y gwyliau haf - gallwch ddarllen mwy am hyn ar gwefan y Brifysgol.

Mae gan Adran Dwristiaeth Ceredigion restr dda o bob math o westai a llety am wahanol brisiau ar eu gwefan  www.tourism.ceredigion.gov.uk yn ogystal â gwybodaeth am beth sydd ymlaen yn y sir. Hefyd mae gan Dwristiaeth Canolbarth Cymru wybodaeth gyffelyb ar eu gwefan www.visitmidwales.co.uk

Prosiect yw Menter Mynyddoedd y Cambria sy'n anelu at gynorthwyo i hybu mentrau gwledig, i amddiffyn yr amgylchedd ac i annog cynnyrch a gwasanaethau Canolbarth Cymru. Ysbrydolwyd y fenter gan Dywysog Cymru, Llywydd y Fenter, sy'n dymuno cynorthwyo i gynnal ffermydd ucheldir traddodiadol a chymunedau gwledig.  Mae'r fenter yn cydnabod cyfleusterau twristiaeth o ansawdd uchel yn cynnwys gwestai, bwytai, llety hunan-arlwyol ac atyniadau ymwelwyr.

Mae Canolfan y Celfyddydau yn llysgennad twristiaeth ar gyfer y fenter, a gallwn gymeradwyo'r holl westai a llety a gynhwysir yn y fenter gan iddynt gael eu dewis yn arbennig am eu hansawdd a'u hwylustod - maent yn cynnig lle ymlaciol i aros, bwyd gwych a chyfle i ddod yn fwy cyfarwydd â Chanolbarth Cymru.  Ac mae 'na ddigonedd o lefydd diddorol i ymweld â nhw hefyd, yn ogystal â'r golygfeydd prydferth. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y fenter ar www.cambrianmountains.co.uk


Cyfeirlyfrau Llety

Wales Holidays - mae Gwyliau Cymru (Wales Holidays) yn gwmni teuluol gyda 35 mlynedd o brofiad ym maes darparu bythynnod gwyliau.  Mae ganddo bortffolio hyfryd o dros 300 o fythynnod ledled Cymru gan gynnwys nifer sy’n derbyn anifeiliaid anwes. Mae gan y cwmni dîm o staff cyfeillgar a phrofiadol sydd bob amser yn hapus i gynorthwyo.

Bythynnod Gwyliau Aberystwyth - bythynnod Gwyliau 4 a 5 Seren gan Y Gorau o Gymru.

holidaycottages.co.uk – dewiswch o amrywiaeth o fythynnod gwledig hyfryd, encilfannau arfordirol bendigedig, cartrefi teuluol clyd a llefydd sy’n croesawu cŵn ledled Cymru a gweddill y DU.


Gwestai
Gwesty a Spa Lake Country House (Llangammarch Wells) www.lakecountryhouse.co.uk/
Gwesty'r Castell (Llanymddyfri) www.castle-hotel-llandovery.co.uk
Gwesty Newydd y Llew Gwyn (Llanymddyfri) www.newwhitelion.co.uk
Neuadd Ynyshir (ger Machynlleth) www.ynyshirhall.co.uk (te hufen gwych yn y prynhawn!)
Trefeddian (Aberdovey) www.trefwales.com
Y Falcondale (Llanbedr pont Steffan) www.thefalcondale.co.uk
Lleolir Gwesty'r Falcondale gyda'i fwyty safon 2AA ger tref Brifysgol Llanbedr pont Steffan. Mae'n 30 munud yn unig o bentrefi arfordirol Bae Ceredigion ac ardaloedd Mynyddoedd y Cambria, ac yn 40 munud i'r De o Aberystwyth.  Ceir digonedd o gyfleoedd i gerdded, seiclo, pysgota ac ymweld â gerddi agored yn y rhan hyfryd hon o Gymru.
Dyfynnwch Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth tra'n archebu lle dros y ffôn ar 01570422910 neu e-bostiwch info@thefalcondale.co.uk a derbyniwch ostyngiad o 20% ar y prisiau gwely a brecwast. Efallai y gofynnir i chwi am brawf o brynu oddi wrth Ganolfan y Celfyddydau pan 'rydych yn cyrraedd y gwesty (cynnig ar gael wrth archebu yn ystod 2013)
Y Metropole (Llandrindod) www.metropole.co.uk  
Y Talbot (Tregaron) www.ytalbot.com


Bwytai gydag ystfelloedd a llety
Gwesty Cymru (Aberystwyth) www.gwestycymru.com
Guidfa House (Crossgates, ger Llandrindod) www.guidfa-house.co.uk
Lasswade Country House (Llanwrtyd Wells) www.lasswadehotel.co.uk
Plasty Ty Mawr (Cilcennin, Llanbedr pont Steffan) www.tymawrmansion.co.uk


Bwytai Gwledig
Y Ffarmers, Llanfihangel y Creuddyn (ger Aberystwyth) www.yffarmers.co.uk


Hunan-arlwyo
Luxury Lodges Cymru (Trefeglwys) www.luxury-lodges-wales.com
The Yurt Farm (Penuwch, Tregaron) www.theyurtfarm.co.uk
Bythynnod Ymddiriedolaeth Cwm Elan (Rhaeadr) www.elanvalley.org.uk
Bwthyn ffermTynrhelyg  (Talybont, Aberystwyth) www.tynrhelyg1.co.uk
Bwthyn a gwersylla fferm Tyllwyd (Cwmystwyth, Aberystwyth) www.welshaccommodation.co.uk

Fflatiau â chyfleusterau Parc y Bryn (canol y dre Aberystwyth) www.parcybryn.com


Atyniadau
Ystad Llanerchaeron yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (rhwng Aberaeron a Llanbedr pont Steffan) www.nationaltrust.org.uk/llanerchaeron
Canolfan Gwiltiau Cymru  (Llanbedr pont Steffan) www.welshquilts.com
Ultracomida (Delicatessen - Aberystwyth) www.ultracomida.com
Canolfan Aur Rhiannon  (Tregaron) www.rhiannon.co.uk
Rheilffordd Cwm Rheidol  (Aberystwyth) www.rheidolrailway.co.uk
Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan  (Rhaeadr) www.elanvalley.org.uk/visiting-elan/visitor-centre/
Llyfrgell Genedlaethol Cymru (Aberystwyth) www.llgc.org.uk
Amgueddfa Ceredigion (Aberystwyth) www.ceredigion.gov.uk
Bwlch Nant yr Arian (Aberystwyth) www.forestry.gov.uk/bwlchnantyrarian
Abaty Strata Florida  (Pontrhydfendigaid) www.cadw.wales.gov.uk/daysout/stratafloridaabbey

Lawrlwytho: 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled