Dyma rhai o'r achrediadau a gwobrau mae caffis a barrau'r Ganolfan wedi derbyn yn ddiweddar.

  • Sgôr hylendid 5 seren Asiantaeth Safonau Bwyd
  • Statws masnach deg (fel rhan o Brifysgol Aberystwyth)
  • Statws di-blastig wedi'i ddyfarnu gan Surfers Against Sewage
  • Achrediadau Di-blastig gan Achrediadau Cyngor Sir Ceredigion
  • Achrediad ‘Aur’ Best Bar None
  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled