Arddangosfeydd ar y Gweill

Anna Falcini: Rhwng Y Plygiadau Gwelir Gronynnau

Oriel 1

Mae corff cymhellol o waith newydd yn sôn am sgwrs barhaus rhwng yr artist cyfoes, Anna Falcini, a’r artist Gwen John (1876 -1939) o Gymru, trwy archif llythyrau a dyddiaduron drafft John yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth a ddarganfuodd yn ystod ei chyfnod preswyl yma.

Mae tameidiau o fywyd John yn rhwym o fewn y deunyddiau archifol; y pethau sy’n ei gwneud yn agored i niwed, y pethau mae hi’n teimlo’n angerddol drostynt, ei hamheuon a’i phryderon artistig. Wrth i Falcini ddechrau ymchwilio i Bapurau Gwen John yn 2014, darganfuodd fod profiadau John fel artist benywaidd yn debyg iawn i’w rhai hi, er gwaethaf cyfnod o gan mlynedd rhyngddynt.

Rydym yn falch iawn o gynnwys fel rhan o'r arddangsofa gweithiau gan Gwen John o Amgueddfa Cymru, dyddiaduron John o'r Llyfrgell Genedlaethol ag eiddo personol John o Oriel Gelf ag Amgueddfa Dinbych Y Pysgod, ac estynwn ddiolch mawr i'r sefydlaidau yma. Cefnogir yr arddangosfa gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chronfa Eaton.