APT: Aberystwyth Arts Centre and Penparcau Forum Together

Yn ystod y misoedd nesaf bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn gweithio ar y cyd gyda Fforwm Cymuned Penparcau ar brosiect sy’n dwyn y teitl: ‘APT: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Fforwm Penparcau gyda’i gilydd’.
 
Bydd y prosiect blwyddyn hwn yn gweld trigolion Penparcau yn ‘cymryd drosodd’ y Ganolfan am wythnos ym mis Mehefin 2018 gyda rhaglen lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau.
 
Mae’r prosiect yn anelu at ddatblygu ‘Partneriaeth Penparcau’ lle bydd aelodau grwpiau Fforwm Penparcau a thrigolion eraill Penparcau yn dod at ei gilydd i helpu rhaglennu, trefnu, rheoli a rhedeg y Ganolfan am wythnos, gyda chefnogaeth y staff.  
 
Yn ystod y prosiect bydd staff profiadol Canolfan y Celfyddydau yn helpu i hyfforddi trigolion Penparcau mewn amrediad helaeth o sgiliau yn cynnwys technegol, rheoli sioeau, blaen tŷ a marchnata ar gyfer y celfyddydau creadigol.
 
Ar ddiwedd y cyfnod hyfforddi ym mis Mehefin 2018 bydd y Ganolfan wedyn yn cael ei ‘rhannu’ gydag aelodau Fforwm Penparcau,a fydd yn helpu i wireddu’r gweithgareddau a drefnwyd ganddynt, gan ddefnyddio eu sgiliau newydd mewn amgylchedd celfyddydol proffesiynol byw.
 
Film gan Isaac Porter a Lowri Page