Anna Falcini (June-August 2014)

Mae Anna Falcini yn defnyddio fideo, testun, arlunio a sain i archwilio agwedd fyrhoedlog lleoliad. Mae ei diddordeb cyfredol mewn tirluniau aberoedd ac ymylon traethau yn ei hysbrydoli i ddefnyddio llefydd llai cyfarwydd ar hyd arfordir Cymru fel symbyliad ar gyfer darganfod ac arbrofi ac i greu dialog o’i phrofiad o amgylchedd newydd.