Mae Anna Falcini yn defnyddio fideo, testun, arlunio a sain i archwilio agwedd fyrhoedlog lleoliad. Mae ei diddordeb cyfredol mewn tirluniau aberoedd ac ymylon traethau yn ei hysbrydoli i ddefnyddio llefydd llai cyfarwydd ar hyd arfordir Cymru fel symbyliad ar gyfer darganfod ac arbrofi ac i greu dialog o’i phrofiad o amgylchedd newydd.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled