Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi ennill sawl wobr, yw'r ganolfan fwyaf o'i math yng Nghymru ac fe'i hystyrir yn genedlaethol fel canolfan flaenllaw ac arloesol ym myd y celfyddydau. Mae ganddi raglen artistig eang, o safbwynt cynhyrchu a chyflwyno, ar draws holl ystod y celfyddydau gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol ac fe'i cydnabyddir fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygu'r celfyddydau.

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth ac yn aelod o'r Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a'r Celfyddydau Creadigol (ALlICC).  'Rydym yn gweithio'n agos gyda'n cydweithwyr o fewn yr athrofa sy'n cynnwys yr Ysgol Gelf, Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Ieithoedd Ewropeaidd, y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd a'r Ganolfan Gerddoriaeth. Am ragor o wybodaeth am yr athrofa, cliciwch yma http://www.aber.ac.uk/en/university/institutes/illca/

Lleolir Canolfan y Celfyddydau ar ganol campws y Brifysgol, gyda golygfeydd ysblennydd ar draws tref Aberystwyth ac arfordir Bae Ceredigion.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Dylunwyd gan View Creative a chrefftwyd gan Tincan